Agresja i urojenia u Osób starszych – jak sobie z nimi radzić?

Agresja i urojenia u Osób starszych – jak sobie z nimi radzić?

Zaburzenia urojeniowe u Osób starszych mogą występować w związku z przypadłościami charakterystycznymi dla podeszłego wieku – chorobą Alzheimera, demencją. Urojenia i agresja pojawiają się również, gdy Senior zachoruje na depresję psychotyczną. Są to stany, które wymagają natychmiastowej konsultacji ze specjalistą, bowiem pacjent stanowi nie tylko zagrożenie dla opiekuna, ale i dla samego siebie. Czym są urojenia? Jak sobie radzić z atakami agresji?

Czym są urojenia u osób starszych?

Senior cierpiący na urojenia przekonany jest o istnieniu zjawisk bądź wydarzeń, których w istocie nie ma lub do istniejących zdarzeń pacjent przypisuje nieadekwatne znaczenia. Osoba starsza cierpiąca na urojenia jest głęboko przekonana do swoich racji, sądzi, że nikt poza nią ich nie dostrzega. Nierzadko zdarza się, że w głowie chorego rodzi się przekonanie, że wszyscy sprzysięgli się przeciw niemu. Jest to jedna z przyczyn zachowań agresywnych.

Zaburzenia urojeniowe mogą przybrać jedną z poniższych form:

 • urojenia ksobne, gdy pacjent uznaje, że wszystko, co mówią inni, również to, co słyszy w telewizji, dotyczy jego osoby i jest skierowane przeciw niemu,
 • urojenia prześladowcze u osób starszych, kiedy chory jest przekonany, że wszystkie osoby z otoczenia, nawet lekarze czy pracownicy sklepu chcą go skrzywdzić,
 • urojenia wielkościowe – nieprawdziwe przekonanie o wysokiej pozycji społecznej i władzy,
 • urojenia hipochondryczne, kiedy wszystkie myśli chorego krążą wokół złego stanu zdrowia, chorób, bez odniesienia w rzeczywistości.

Agresja u osób starszych – przyczyny

Dlaczego starsze osoby są agresywne? Zachowania agresywne bardzo często występują w związku z urojeniami. Obok przyczyn chorobowych mogą one mieć również inne podłoże:

 • biologiczne – niedobór witamin i minerałów może powodować znaczne pogorszenie samopoczucia, a co za tym idzie – do pojawienia się frustracji oraz złości,
 • psychiczne – Senior może przejawiać zachowania agresywne, gdy przeżywaniu starości, choroby towarzyszy silny lęk bądź poczucie frustracji z powodu uzależnienia od drugiej osoby,
 • fizyczne – cierpienie związane z chorobami może wywoływać agresję u pacjenta.

Jak radzić sobie z agresją i urojeniami u osób starszych?

Zarówno w przypadku urojeń, jak i agresji konieczna jest konsultacja psychiatryczna, niekiedy również neurologiczna. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem będzie mógł stwierdzić podłoże przypadłości oraz wdrożyć stosowne leczenie.

Istotne jest jednak, aby opiekun Osoby starszej znał metody postępowania, gdy podopieczny będzie zachowywał się agresywnie.

 1. W pierwszym kroku należy sprawdzić, czy wszystkie potrzeby Osoby starszej są zabezpieczone. Czasem chory nie potrafi wyrazić słowami swoich odczuć.
 2. Należy dbać o rutynę – wszelkie odstępstwa od codziennego rytmu mogą wywoływać stres, a co za tym idzie – zachowania agresywne.
 3. Warto dołożyć starań, aby Senior czuł się komfortowo – chodzi tu o odpowiednią temperaturę pomieszczenia, przyjemne oświetlenie czy komfortową odzież. Takie szczegóły korzystnie wpływają na samopoczucie. Ważne jest również ograniczenie bodźców.
 4. Należy wyeliminować źródła agresji – unikanie drażliwych tematów, sytuacji (np. poprzez zawstydzanie: „pamiętasz kto to?”), usunięcie drażniących Seniora przedmiotów z otoczenia.
 5. W konfrontacji z agresywnym zachowaniem Osoby starszej należy zachować spokój, krzyk znacznie pogorszy sytuację i doprowadzi do eskalacji emocji.
 6. Warto przyjąć pojednawczą postawę, również wtedy, gdy chory nie ma racji, zachowuje się irracjonalnie.
 7. Jeśli chory nie stanowi dla siebie zagrożenia można zostawić go na chwilę samego w pomieszczeniu, aby mógł ochłonąć i się uspokoić.

Podsumowanie

Agresja, jak i urojenia u Osób starszych wymagają leczenia farmakologicznego. Warto zawsze mieć na względzie, że omawiane w tym artykule zachowania pacjenta nie są spowodowana złośliwością, chęcią skrzywdzenia opiekuna. To reakcja chorego mózgu na uczucie lęku, niezrozumienie zaistniałej sytuacji lub złe samopoczucie. Stąd też często mówi się, że do głosu dochodzi choroba a nie chory.

Sprawdź ofertę naszego prywatnego domu opieki na naszej stronie głównej.