Komu przysługuje opieka udzielana przez pielęgniarkę środowiskową?

Komu przysługuje opieka udzielana przez pielęgniarkę środowiskową?

Ktoś bliski z Twojej rodziny pozostaje obłożnie i przewlekle chory, ale nie podlega hospitalizacji, natomiast ze względu na problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej opieki? Nie bierz całego ciężaru troszczenia się o rodzica lub babcię/dziadka na swoje barki, lecz skorzystaj z pomocy innych osób. W ramach umowy z NFZ choremu przysługuje opieka pielęgniarki środowiskowej. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy można się o nią ubiegać i jak uzyskać świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla Seniora.

Kim jest pielęgniarka środowiskowa rodzinna?

Pielęgniarka środowiskowa to specjalistka pielęgniarstwa, która pracuje w środowisku pacjenta, czyli w jego domu lub w innym miejscu, gdzie aktualnie pacjent przebywa. Jej zadaniem jest zapewnienie osobie, na rzecz której świadczy swoje usługi, opieki medycznej, edukacji zdrowotnej oraz wsparcia emocjonalnego.

Pielęgniarka środowiskowa jest zazwyczaj zatrudniona przez służbę zdrowia lub organizacje non-profit. Jej praca polega na regularnych wizytach u pacjenta, co najmniej cztery razy w tygodniu (w dni powszednie), w godzinach od 8 do 20. W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty te mogą odbywać się także w soboty oraz dni wolne od pracy. Jeśli pacjent opłaca składki na NFZ, wizyty pielęgniarki środowiskowej są darmowe.

Pielęgniarka środowiskowa – obowiązki

Zadania pielęgniarki środowiskowej obejmują:

 • świadczenia pielęgnacyjne – np. mycie Osób niepełnosprawnych lub chorych leżących,
 • edukację zdrowotną Osoby chorej oraz członków jej rodziny,
 • świadczenia lecznicze – np. podawanie leków, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków itp.,
 • świadczenia usprawniające – pomoc w rehabilitacji osób leżących, wykonywanie drenażu ułożeniowego,
 • ocenę stanu zdrowia pacjenta – rejestrowanie objawów, mierzenie temperatury, ciśnienia krwi i wykonywanie innych badań w celu kontroli stanu zdrowia,
 • edukację pacjenta i opiekunów – udzielanie pacjentowi i jego opiekunom wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, samoopieki, dietetyki,
 • pomoc w organizowaniu opieki medycznej – umawianiu wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego,
 • wspieranie emocjonalne pacjenta i jego rodziny – pomoc w radzeniu sobie z chorobą i jej skutkami, udzielanie wsparcia emocjonalnego,
 • prowadzenie dokumentacji i raportowanie.

Pielęgniarka środowiskowa – komu przysługuje?

Omawiane świadczenia przeznaczone są dla osób, które wymagają stałej opieki medycznej i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych, a jednocześnie chcą pozostać w swoim własnym domu. Do grupy tej należą przede wszystkim Osoby starsze, niepełnosprawne, chore przewlekle lub te, które odzyskują zdrowie po poważnej chorobie lub urazie. Wymagają one stałej opieki i pomocy w takich czynnościach jak: karmienie, mycie, ubieranie, zmiana pieluch oraz przyjmowanie leków i innych terapii.

Ubiegając się o długoterminową opiekę pielęgniarki środowiskowej, warto zwrócić uwagę na kryteria wymagane przez służbę zdrowia. Świadczenie należy się osobom, które:

 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej,
 • nie korzystają z usług opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych,
 • nie korzystają z opieki hospicjum domowego ani stacjonarnego zakładu opiekuńczego,
 • dostali mniej lub równo 40 punktów w skali Barthel (oceniającej samodzielność pacjenta przy wykonywaniu codziennych czynności).

Jak uzyskać świadczenia w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu?

Aby skorzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej należy postępować według poniższych kroków:

 1. W pierwszej kolejności należy skonsultować pacjenta z lekarzem rodzinnym lub specjalistą (np. geriatrą, neurologiem, onkologiem), który ma umowę z NFZ. Lekarz oceni potrzebę opieki pielęgniarskiej w domu, a następnie wystawi skierowanie z załączoną oceną stanu pacjenta według skali Barthel.
 2. Skierowanie oraz pisemną zgodę pacjenta należy dostarczyć do wybranej przez siebie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub do gabinetu pielęgniarki. Dokumenty może złożyć sam pacjent lub rodzina.
 3. Po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego, przyznawane są świadczenia. Pielęgniarka, która będzie udzielać opieki, powinna skontaktować się z pacjentem i umówić na pierwszą wizytę.

Alternatywa

Nawet w przypadku, gdy do Osoby starszej przychodzi pielęgniarka środowiskowa, opieka nad chorym może być zbyt dużym obciążeniem psychicznym i fizyczny dla rodziny. W takiej sytuacji warto rozważyć Dom Seniora jako rozwiązanie długofalowe. W takim ośrodku pacjent może liczyć na wszechstronną, profesjonalną opiekę przez całą dobę.