Dr Krzysztof Bugalski

Dr Krzysztof Bugalski

Dr Krzysztof Bugalski

Krzysztof Bugalski – dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1987r. w ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie, do sierpnia 1989r. pracował w Szpitalu Zakaźnym przy ul.Wolskiej , następnie do lutego 1995 w Ośrodku Zdrowia w Porębie n/Bugiem, a od 1 marca 1995r. został zatrudniony przez SPZOZ w Płońsku w Ośrodku Zdrowia w Załuskach. Lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej. Od lutego 1998r. zaczął pracować na podstawie kontraktu zawartego z NFZ (wówczas Kasą Chorych). 23 lutego 2015r. po kilku latach budowy uruchomił we wsi Smulska w gminie Załuski Dom Seniora – miejsce pobytu 24H osób starszych i niepełnosprawnych wymagających stałej opieki.

Od tamtej pory dr Bugalski codziennie dogląda i dba o zdrowie przebywających w ośrodku na Smulskach osób, służąc wiedzą medyczną, humorem i uśmiechem, nieraz  jest obecny w Domu Seniora nawet trzy razy w ciągu dnia.