Opieka krótkoterminowa dla Seniora – kiedy warto z niej skorzystać?

Opieka krótkoterminowa dla Seniora – kiedy warto z niej skorzystać?

Ogromnym wsparciem dla osób, które sprawują pieczę nad bliską Osobą starszą jest rozwiązanie oferowane przez wiele domów spokojnej starości – usługa opieki krótkoterminowej. Na czym ona polega i co zapewnia? Kiedy warto z niej skorzystać? Jakie są jej zalety? Zapraszamy do lektury!

Czym jest opieka krótkoterminowa?

Opieka nad Seniorem w domu nierzadko wymaga od bliskich stałej obecności. To spore wyzwanie, któremu trudno sprostać, zwłaszcza, gdy domownicy są aktywni zawodowo. W przypadku, gdy opiekunowie planują np. wyjazd, najlepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalnych ośrodków świadczących usługę opieki krótkoterminowej. Przewiduje ona pobyt w domu seniora na dobę, kilka dni lub kilka tygodni. W tym czasie, Osoba starsza dostaje wielopoziomowe wsparcie: od zapewnienia dopasowanych do wymagań Pensjonariusza posiłków, przez całodobowe zaangażowanie personelu pielęgniarskiego, aż po zajęcia aktywizujące. Niektóre domy opieki zapewniają również konsultacje z lekarzem czy zajęcia z rehabilitantem.

Dla kogo opieka krótkoterminowa to dobre rozwiązanie?

Muszę podreperować swoje zdrowie i chwilę odpocząć.

Od 8 lat nie mieliśmy urlopu, czujemy się wyczerpani. Całodobowa opieka nad Seniorem w domu jest dla nas ogromnym wysiłkiem.

Tata po operacji wymaga specjalistycznej opieki, a nasz dom nie jest teraz przystosowany do jego potrzeb.

To najczęstsze powody, dla których rodzina decyduje się na skorzystanie ze wsparcia, jakie zapewnia krótkoterminowa opieka w domu seniora.

Pobyt krótkoterminowy dedykowany jest zatem wszystkim Seniorom, którzy na co dzień otrzymują opiekę w domu, jednak ich bliscy przez krótki czas nie mogą jej zapewnić, np. z powodu wyjazdu lub choroby. Ponadto, ten rodzaj usługi to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, w której Osoba starsza jest samodzielna, jednak czasowo jej sprawność została ograniczona na skutek przebytego urazu, choroby lub inwazyjnego zabiegu chirurgicznego.

Pobyt adaptacyjny w domu spokojnej starości

Usługa opieki krótkoterminowej zapewniana przez domy seniora może być również traktowana jako czas adaptacji, gdy bliscy planują w niedalekiej przyszłości umieścić bliską Osobę starszą w takim ośrodku. Ta opcja umożliwia zapoznanie się z personelem, panującymi zasadami, atmosferą, ułatwiając tym samym decyzję o wyborze konkretnej placówki, a samemu Seniorowi – przyzwyczajenie się do nowych realiów.

Zalety korzystania z opieki krótkoterminowej

Nie zawsze mamy świadomość, że opiekun Osoby starszej też potrzebuje wsparcia. Nawet jeśli z pozoru codzienność układa się według stałego rytmu i udaje się pogodzić opiekę nad Seniorem z życiem zawodowym, to niemal w każdym przypadku ciężar całego zadania zagraża normalnemu funkcjonowaniu rodziny, często odbija się na zdrowiu psychicznym opiekuna.
Warto pamiętać, że odpoczynek domowników, możliwość nabrania dystansu i przekierowania uwagi na zupełnie inne sprawy, będzie służyło również samej osobie wymagającej opieki.

Dlatego też, gdy opiekun czuje się przytłoczony, zmęczony, wymaga rehabilitacji lub planuje wyjazd, powinien zwrócić się o pomoc do domu spokojnej starości.

Podsumowanie

Senior korzystając z krótkoterminowej opieki w ośrodku otrzymuje takie samo wsparcie, jak Pensjonariusze przebywający tam wiele lat. Jest to profesjonalna pomoc, dopasowana do potrzeb i wymagań Osoby starszej, uwzględniająca pieczę personelu opiekuńczo-pielęgniarskiego, zajęcia aktywizujące czy rehabilitacyjne.